RUSSIA, MOSCOW
PYATNITSKAYA ST 27, 3A
+7(495)951-64-04

Karina Kozhevnikova Quartet

 
10 December
Starting at — 21:00
Hall main/small: 1200 / 900 rub.