RUSSIA, MOSCOW
PYATNITSKAYA ST 27, 3A
+7(495)951-64-04

"Crossover Jazz" - Eugeniy Pobozhiy & David Sagamonyants quartet

 
2 May
Starting at — 21:00
Hall main/small: 1000 / 700 rub.