RUSSIA, MOSCOW
PYATNITSKAYA ST 27, 3A
+7(495)951-64-04

Ivanov Vibe Band

 
8 February
Starting at — 20:00
Free admission

Innokentiy  Ivnov – vibraphone,
Anton Zaletaev – tenor sax, flute,
Alexander Goroh – guitar,
Vyacheslav Akhmetzyanov - bass,
Alexey Denisov – drums.