RUSSIA, MOSCOW
PYATNITSKAYA ST 27, 3A
+7(495)951-64-04

Alexander Shevtsov Quartet

 
10 June
Starting at — 19:30
Free admission

Dmitriy Yakovlev – piano
Alexander Shevtsov – guitar
Ivan Katkov — bass
Dmitriy Vlasenko – drums