RUSSIA, MOSCOW
PYATNITSKAYA ST 27, 3A
+7(495)951-64-04

"The Connection" Azat Boyazitov Quartet

 
8 July
Starting at — 22:00
Free admission

Azat Bayazitov - sax
Evgeniy Lebedev - piano
Sergey Korchagin - bass
Aleksander Kulkov - drums