RUSSIA, MOSCOW
PYATNITSKAYA ST 27, 3A
+7(495)951-64-04

Grigoriy Zaytsev Quartet

 
3 July
Starting at — 21:00
Hall main/small: 700 rub.

Timur Nekrasov - sax, flute
Alexander Anoev - piano, keys
Grigoriy Zaytsev - bass
Pavel Kovan - drums