RUSSIA, MOSCOW
PYATNITSKAYA ST 27, 3A
+7(495)951-64-04

Oleg Butman Quartet

 
12 January
Starting at — 21:00
Hall main/small: 1200 / 900 rub.

Oleg Butman - drums
Natalya Smirnova-Butman - vocal, piano
Pavel Skornyakov - sax
Artyom Baskakov - bass