RUSSIA, MOSCOW
PYATNITSKAYA ST 27, 3A
+7(495)951-64-04

Robert Anchipolovskiy Quartet

 
25 August
Starting at — 21:00
Hall main/small: 1000 / 700 rub.

Robert Anchipolovskiy - alto sax
Andrey Zimovets - piano
Nikolay Zatolochniy - bass
Yegor Krukovskikh - drums