RUSSIA, MOSCOW
PYATNITSKAYA ST 27, 3A
+7(495)951-64-04

Sergey Golovnya Quartet

 
5 November
Starting at — 19:30
Free admission

Sergey Golovnya – tenor sax
Yakov Okun – piano 
Sergey Vasilyev – bass
Pavel Timofeev – drums