RUSSIA, MOSCOW
PYATNITSKAYA ST 27, 3A
+7(495)951-64-04

Stanislav Dolzhkov Quintet

 
2 August
Starting at — 21:00
Free admission

Sasha Mashin (drums), Vladimir Koltsov-Krutov (bass), Alexey Ivannikov (piano), Stanislav Dolzhkov (sax).