RUSSIA, MOSCOW
PYATNITSKAYA ST 27, 3A
+7(495)951-64-04

Yakov Okun Quartet & Karina Kozhevnikova

 
8 March
Starting at — 20:00
Hall main/small: 1200 / 900 rub.