RUSSIA, MOSCOW
PYATNITSKAYA ST 27, 3A
+7(495)951-64-04

Yuri Sevostianov Quartet

 
12 November
Starting at — 19:30
Free admission

A tribute to Duke Ellington.

Yuri Sevostianov - tenor-sax
Alexey Ryabuhin - piano
Anatoly Kozhaev - bass
David Tkebuchava - drums

Special guest - Christina Kovaleva!