RUSSIA, MOSCOW
PYATNITSKAYA ST 27, 3A
+7(495)951-64-04

Boleslav Voyshko Quintet

 
11 November
Starting at — 19:30
Free admission

Boleslav Voushko – vocal
Konstantin Gorshkov — tenor sax
Yuri Pogiba – piano
Sergey Slobodin – bass
Dmitriy Vlasenko – drums