RUSSIA, MOSCOW
PYATNITSKAYA ST 27, 3A
+7(495)951-64-04

Natalya Smirnova-Butman project "My Favorite Things"

 
24 October
Starting at — 21:00
Hall main/small: 1000 / 700 rub.

Состав:

Natalya Smirnova-Butman - piano, vocal,
Oleg Butman - drums,
Konstantin Safyanov - sax,
Alexey Polubabkin - guitar,
Olga Belyaeva - back vocal,
Elena Lobachevskaya - back vocal,
Grigoriy Zaytsev - bass.