RUSSIA, MOSCOW
PYATNITSKAYA ST 27, 3A
+7(495)951-64-04

Robert Anchipolovskiy - BIRD with STRINGS

 
26 March
Starting at — 20:00 & 22:00
Hall main/small: 1200 / 900 rub.

Robert Anchipolovskiy - alto sax (Israel)
Oleg Starikov - piano
Vitaliy Solomonov - bass
Yakov Okun - drums 
String quartet «Novaya Rossiya»