RUSSIA, MOSCOW
PYATNITSKAYA ST 27, 3A
+7(495)951-64-04

Evgeniy Sivtsov Trio - Russia-USA

 
10 September
Starting at — 21:00
Hall main/small: 700 rub.

Makar Novikov - bass
Sasha Mashin - drums
Egeniy Sivtsov - piano