RUSSIA, MOSCOW
PYATNITSKAYA ST 27, 3A
+7(495)951-64-04

Yakov Okun Trio feat. Byron Landham

 
11 October
Starting at — 20:00
Hall main/small: 1000 / 700 rub.

Yakov Okun - piano

Makar Novikov - bass

Byron Landham drums