RUSSIA, MOSCOW
PYATNITSKAYA ST 27, 3A
+7(495)951-64-04

Anatoliy Tekuchyov Quartet

 
12 October
Starting at — 20:00
Free admission

Anatoliy Tekuchev – vibrophone
Alexander Anoev – piano
Victor Shestak – bass
Yevgenoy Anoev – drums

 

Jazz Art Club's official page www.jazzartclub.ru