RUSSIA, MOSCOW
PYATNITSKAYA ST 27, 3A
+7(495)951-64-04

Ludmila Svarovskaya Quintet

 
6 November
Starting at — 22:00
Hall main/small: 800 rub.