RUSSIA, MOSCOW
PYATNITSKAYA ST 27, 3A
+7(495)951-64-04

St. Valentine's Night: Ilya Morozov Sextet & Victoria Kaunova

 
14 February
Starting at — 21:00
Hall main/small: 1500 / 1200 rub.

Victoria Kaunova – vocal
Ilya Morozov – alto-sax
Ivan Akatov – trumpet
Ivan Baryshnikov – tenor-sax
Evgeniy Lebedev – piano
Darya Chernakova – bass
Alexander Kulkov – ударные