RUSSIA, MOSCOW
PYATNITSKAYA ST 27, 3A
+7(495)951-64-04

Evgeniy Sivtsov Trio

 
13 July
Starting at — 21:00
Hall main/small: 700 rub.